Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

De Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht regelt de aanpassing van de nieuwe terminologie in alle overige wetten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-11-2014
Einddatum consultatie 09-01-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het eerste en tweede wetsvoorstel van KEI veranderen het burgerlijk en bestuursprocesrecht en introduceren nieuwe termen. Deze termen moeten in alle overige wetten worden aangepast. Daartoe dient de Invoeringswet. De Invoeringswet stelt verder een regeling voor, in vorderingsprocedures, om griffierechten aan de eiser gedeeltelijk terug te betalen, als hij de procedure intrekt voordat de verweerder is verschenen of had kunnen verschijnen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtzoekenden, hun procesgemachtigden en andere bij de rechtspraak betrokken partijen.

Verwachte effecten van de regeling

De wetgeving in het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) is gericht op een meer overzichtelijke en voorspelbaarder procesgang, een sneller verloop van procedures en een grotere toegankelijkheid van de rechterlijke macht.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt getoetst of het beoogde doel kan worden bereikt. Ook wordt getoetst of de voorgestelde regeling in de praktijk werkbaar is of tot ongewenste gevolgen zal kunnen leiden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen.