Invoeringswet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Het wetsvoorstel bevat aanpassingen die nodig zijn om de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in te voeren. Het gaat voornamelijk om technische aanpassingen. Ook bevat het voorstel overgangsrecht om de invoering van de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen te versoepelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-10-2010
Einddatum consultatie 30-11-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het conceptwetsvoorstel is om de invoering van de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen mogelijk te maken. Het wetsvoorstel bestaat uit vier onderdelen:

- technische aanpassingen die nodig zijn vanwege de vernummering van de titel van ondertoezichtstelling van het Burgerlijk Wetboek door de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen;

- aanpassing van wetten doordat de wet herziening kinderbescherming de ontheffing van en de ontzetting uit het gezag samenvoegd tot de gezagsbeëindigende maatregel;

- een regeling van overgangsrecht, waarmee rechtszaken vóór de invoering van de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen onder het oude recht worden afgedaan;

- het verplaatsen van de bepalingen van de Pleegkinderenwet naar het Burgerlijk Wetboek.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechters, advocaten, ouders, kinderen.

Verwachte effecten van de regeling

Het conceptwetsvoorstel voorziet in de benodigde technische aanpassingen voor de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen mogelijk. Lopende rechtszaken worden volgens de overgangsregeling volgens het oude recht afgedaan. De verschillen die bestonden tussen ontheffing en ontzetting worden in wettelijke bepalingen weggehaald.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid te bieden om opmerkingen in te sturen over het conceptwetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen kan gereageerd worden.