Besluit internationale signaleringspuntcodes voor besloten netwerken

Wijziging van het Nummerplan internationale signaleringspuntcodes in verband met het gebruik van internationale signaleringspuntcodes door besloten netwerken

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-09-2014
Einddatum consultatie 11-11-2014
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Faciliteren gebruik van ISPCs in besloten netwerken

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gebruikers van de MNCs 90 en 91

Verwachte effecten van de regeling

Faciliteren gebruik eigen netwerkvoorzieningen door mogelijke koppeling van deze netwerken met openbare netwerken

Doel van de consultatie

Inventariseren zienswijzen van marktpartijen op het conceptbesluit

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele regeling