Wijziging Kadasterbesluit vanwege maatregelen afschermen en zoeken op naam registers Kadaster

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 10 juli 2024

Vraag1

U kunt uw reactie op het gehele ontwerpbesluit geven.
Voor organisaties die voor de uitvoering van hun wettelijke taken, of in het belang van de rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen, een permanente aansluiting op het kadaster nodig hebben, zou definitief besloten moeten worden deze organisaties die toegang ook te verlenen. De wijze waarop dit kan worden vormgegeven kan op eenzelfde manier als bij organisaties aan wie al toegang is verleend, namelijk e-herkenning.