Wijziging Kadasterbesluit vanwege maatregelen afschermen en zoeken op naam registers Kadaster

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Leerdam
Datum 9 juli 2024

Vraag1

U kunt uw reactie op het gehele ontwerpbesluit geven.
L.S,

Uit de consultatie begrijp ik dat de wet het voor makelaars en taxateurs voor andere dan WWFT werkzaamheden de zoekingang op naam niet noodzakelijk is. Hiervoor zou informatie die zij van hun cliënt kunnen krijgen en de zoekingang op kadastrale aanduiding (adres) volstaan. Dit is helaas niet zo.

Enkele praktijkvoorbeelden:
- Bij een agrarisch bedrijf of een grotere portefeuille zijn vaak veel verschillende kadastrale nummers betrokken, die regelmatig niet aansluitend liggen. Percelen groot, maar ook (heel) klein waardoor gemakkelijk overzicht verloren gaat. Bij mijn laatste transacties betrof dit meer dan 20 (en zelfs 50) nummers, waarvan 80 m2 openbare weg op een geheel bedrijf van 40 ha (400.000 m2!).
- Echt niet iedere gerechtigde heeft het overzicht (administraties zijn niet altijd op orde, laag opgeleid of laag geletterd. Daarnaast is soms iemand overleden of betreft het een stichting, BV of kerkelijke instelling met wisselende bestuurders);
- Voor juiste advisering in het landelijk gebied (bijv. kavelruil) is een inzicht nodig in alle eigendommen van een al dan niet betrokken derde;
- Bij taxaties wil men een compleet beeld in het rapport
- Bij advies voor onteigening, planschade, nadeelcompensatie is inzicht voor noodzakelijk voor een juiste begroting van de volledige schadeloosstelling. Eigenaren/belanghebbenden willen die informatie soms niet delen
- In het kader van een juiste advisering bij aankoop is het soms van belang te weten wat de verkoper (nog meer) in eigendom heeft
- Er zijn maar weinig kadastrale percelen in het landelijk gebied met een adres.
- Kadastrale nummers wijzigen in de praktijk (na splitsing, vereniging, gedeeltelijke overdracht, etc)
- Ook in de aanslag van het Waterschap / OZB blijken vaak percelen te missen.

Zomaar enkele voorbeelden waarom het noodzakelijk is dat makelaars en taxateurs vrije toegang dienen te houden bij het zoeken op naam. Ik hoop voor de juiste en efficiënte uitoefening van mijn praktijk en het vertrouwen dat het maatschappelijk verkeer stelt in taxateurs en makelaars, dat u dit wilt herzien.