Implementatie EU kaderbesluit recidive in strafzaken

Consultatie vindt plaats in het kader van de voorbereiding van de implementatie van het EU kaderbesluit betreffende de wijze waarop in een nieuwe strafprocedure rekening wordt gehouden met eerdere veroordelingen afkomstig uit andere lidstaten van de EU.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-06-2009
Einddatum consultatie 15-08-2009
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van een EU kaderbesluit 2008/675/JBZ van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop in een nieuwe strafprocedure rekening wordt gehouden met eerdere veroordelingen afkomstig uit andere lidstaten van de EU (PbEU L 220).
Dit kaderbesluit heeft tot doel te bewerkstelligen dat de lidstaten van de EU bij de beoordeling of sprake is van recidive in het kader van een strafprocedure niet alleen rekening houden met eerdere strafrechtelijke veroordelingen van de betrokken persoon uitgesproken in eigen land, maar tevens met eerdere veroordelingen uitgesproken door een strafrechter in een andere lidstaat van de EU.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de advocatuur en de justitiabele.

Verwachte effecten van de regeling

Dit wetsvoorstel - wanneer het is aanvaard en in werking is getreden - stelt de officier van Justitie en de rechter in een strafzaak beter in staat om een passende straf te eisen respectievelijk op te leggen waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het Nederlandse strafblad van betrokkene, maar tevens met een eventueel strafblad in een andere lidstaat van de EU.
Voor de justitiabele (de verdachte) betekent dit dat deze straks zwaarder zal kunnen worden gestraft als hij een strafblad heeft in een andere lidstaat van de EU.

Doel van de consultatie

Het primaire doel van deze consultatie is het informeren van de maatschappij over de nieuwe regeling. Daarnaast wordt de kans geboden een reactie te geven op de voorgestelde implementatiewetgeving.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De consultatie betreft de implementatie van een EU kaderbesluit waarvan de tekst reeds is vastgesteld door de Raad van de Europese Unie. Aan de tekst van het kaderbesluit kan dan ook niets worden veranderd en Nederland is verplicht het kaderbesluit te implementeren in nationale wetgeving. Dit betekent dat er slechts beperkte mogelijkheid is tot wijziging van de voorgestelde regeling.