kansspelen op afstand

Dit wetsvoorstel stelt strikte regels voor kansspelen op afstand, bijvoorbeeld via internet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-05-2013
Einddatum consultatie 21-07-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

• Regulering van kansspelen op afstand (“online kansspelen”)
• Instelling van een centraal register uitsluiting kansspelen (op afstand en in speelhallen en speelcasino’s)
• Aanvulling van het bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium van de kansspelautoriteit
• Aanpassing van de fiscale wetgeving, waaronder differentiatie in het kansspelbelastingtarief

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Partijen die houder zijn van een vergunning tot het organiseren van kansspelen in Nederland;
• Partijen die in aanmerking willen komen voor een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand;
• Particulieren die willen deelnemen aan kansspelen op afstand;
• Instellingen werkzaam op het gebied van (kansspel)verslavingszorg;
• Internetserviceproviders en financiële dienstverleners;
• De Fiscale Inlichtingen Unit, de Belastingsdienst;
• Keurings- en certificeringsinstellingen;
• Overige partijen die bij het organiseren van kansspelen of bij het toezicht op de naleving van de kansspelwetgeving (en gerelateerde regelgeving als de Wet op de kansspelbelasting en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) betrokken kunnen zijn, zoals belastingadviseurs, advocatuur en rechtspraak.

Verwachte effecten van de regeling

Verwacht wordt onder meer een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod van kansspelen op afstand dat zal voldoen aan 75% van de bestaande vraag, een reductie in 2017 van het aantal risicospelers van 92.000 naar 52.000 en stabilisatie van het aantal probleemspelers op 20.300.

Doel van de consultatie

De consultatie dient ter informatie van de samenleving op de voorgestelde regeling van kansspelen op afstand en om reacties hierop te verkrijgen, met name over:
• de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid;
• best practices en verbetermogelijkheden;
• de belangen die mogelijk worden geraakt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele wetsvoorstel en de daarbij behorende memorie van toelichting.

Meer informatie

  • Betting and Gaming Act - Remote games of chance

  • Explanatory Memorandum