Wijziging Kiesregeling i.v.m. Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Consultatie gesloten Recht

In het kort

Met deze ministeriële regeling wordt de Kiesregeling aangepast. De Kiesregeling bevat formulieren en sjablonen. Deze formulieren en sjablonen worden modellen genoemd. Op dit moment behandelt de Eerste Kamer een voorstel tot wijziging van de Kieswet (dossiernr.: 35489). Als dat wetsvoorstel wordt aangenomen, en dus wet is geworden, dan moeten sommige modellen uit de Kiesregeling worden aangepast aan die gewijzigde wet. Dat wordt met deze ministeriële regeling gedaan.

Reacties op deze consultatie1 openbaar

Bekijk alle reacties