Wijziging van de Kiesregeling in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Consultatie gesloten Recht

In het kort

In het kiesrecht worden verschillende formulieren gebruikt. Deze formulieren worden modellen genoemd. De Eerste Kamer behandelt een voorstel tot wijziging van de Kieswet (dossiernummer: 35670). Als dat wetsvoorstel wordt aangenomen, en dus wet is geworden, dan moeten sommige modellen uit de Kiesregeling worden aangepast aan die gewijzigde wet. Dat wordt met deze ministeriële regeling gedaan.