Wet preferentie kinderalimentatie

Consultatie gesloten Recht

In het kort

Aan verschuldigde kinderalimentatie is op dit moment geen hogere rang (preferentie) toegekend. Dit heeft tot gevolg dat de kinderalimentatieschuld een concurrente schuld is die op gelijke voet staat met andere concurrente schulden en schulden met een hogere rang voor zich moet dulden. Hoe groter de totale schuldenlast is, des te minder overblijft voor de betaling van de (achterstallige) kinderalimentatie. Hierdoor kunnen schrijnende situaties ontstaan voor kinderen. Het is dan ook in het (financiële) belang van het kind om aan de verschuldigde kinderalimentatie preferentie toe te kennen.

De prefentie wordt voorgesteld als een voorrecht dat in rang direct komt na de bevoorrechte vorderingen genoemd in artikel 3:288, onder a tot en met e, BW. Hiertoe wordt dit artikel met een nieuw onderdeel f aangevuld.

Reacties op deze consultatie5 openbaar

Bekijk alle reacties