Help ons wetten en regels te verbeteren die mensen ernstig in de knel brengen

Reactie

Naam Eerlijke Verkiezingen (Sent G. Wierda)
Plaats Apeldoorn
Datum 8 maart 2022

Vraag1

Welk voorbeeld wilt u doorgeven?

Ik ga in op het kiesrecht.

Vraag2

Heeft u hierover eerder contact gehad en zo ja met welke organisatie?
O.a. via internetconsultaties, BZK en Kiesraad.

Vraag3

Weet u over welke wet of regel uw voorbeeld gaat?
Kieswet, Kiesbesluit, de diverse amvb's en experimenten-wetten, Wet financiering politieke partijen en de Grondwet

Vraag4

Weet u over welk artikel van de wet of regel uw voorbeeld gaat?
zie toegevoegde tekst

Vraag5

Waarom geeft u dit voorbeeld door? Wat is het probleem dat u ziet?
Er is een ongelijk speelveld, terwijl iedere (kandidaat) volksvertegenwoordiger gelijkelijk recht heeft volgens het kader dat in de Grondwet gesteld wordt (in de radicale lezing). In onze democratische rechtsstaat zouden we moeten streven naar de gelijke kansen om vertegenwoordigd te worden.

Vraag6

Voor wie zorgt uw voorbeeld voor problemen?
kiesgerechtigden en specifiek de nieuwkomende en de lokale politieke partijen

Vraag7

Hoe denkt u dat we dit probleem kunnen verbeteren? Als u concrete suggesties hebt voor het verbeteren van de wet of regel dan kunt u dat hier ook doorgeven.
gelijk speelveld creëren door kiesdrempels weg te nemen en vormfouten te verhelpen, zie toegevoegde tekst

Bijlage