Help ons wetten en regels te verbeteren die mensen ernstig in de knel brengen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Nijmegen
Datum 8 maart 2022

Vraag1

Welk voorbeeld wilt u doorgeven?

Overgang van participatiewet naar aow met toeslag. Met daarnaast afkoop pensioen.

Vraag2

Heeft u hierover eerder contact gehad en zo ja met welke organisatie?
Nationale Ombudsman vanwege onderzoek niet gebruik door ouderen en Signaleringscommissie Sociaal Raadsliedenn

Vraag3

Weet u over welke wet of regel uw voorbeeld gaat?
Aow - aio - PW - inkomstenbelasting - Awir

Vraag4

Weet u over welk artikel van de wet of regel uw voorbeeld gaat?
Overgang van AOW met aanvullende toeslag op basis van de AIO, leidt tot kettingreactie in wet- en regelgeving.
Door toepasselijkheid met terugwerkende kracht van de ouderenkorting, art. 8.17, Wet Inkomstenbelasting 2001, is er in het jaar na de pensionering, recht op belastingteruggave over het jaar van pensionering. Doordat de inkomstenbelasting door de gemeente is betaald, eist de gemeente de teruggave op.
De afkoop van het pensioen moet bij de svb worden opgegeven: daar wordt het als inkomen dat over meerdere jaren wordt gespreidt, beschouwd en verrekent met de AIO. De afkoop leidt ook tot verhoging van verzamelinkomen. Dat betekent dat op basis van de Awir de toeslagen in dat jaar worden herberekend en een deel wordt teruggevorderd. Bij de belastingdienst kan dan weer verzocht worden om buiten beschouwing van bijzonder inkomen gevraagd worden voor de huurtoeslag. Voor de zorgtoeslag moet je het geluk hebben dat de gemeente het bereid is te compenseren met bijzondere bijstand.

Vraag5

Waarom geeft u dit voorbeeld door? Wat is het probleem dat u ziet?
Ik zie ouderen verdwalen in de niet vermoede gevolgen van de overgang van pw naar aow met aio. Het geeft een kettingreactie aan wettelijke maatregelen die men niet voorziet en overziet. En die bovendien over een lange periode, jaar- anderhalf jaar uitgesmeerd kunnen zijn.

Vraag6

Voor wie zorgt uw voorbeeld voor problemen?
Ouderen die in een situatie leven zonder financiële buffers en die niet administratief vaardig zijn.

Vraag7

Hoe denkt u dat we dit probleem kunnen verbeteren? Als u concrete suggesties hebt voor het verbeteren van de wet of regel dan kunt u dat hier ook doorgeven.
De kettingreacties van toepassing ouderenkortingen en gevolgen voor toeslagen voor lage inkomensgroepen uit wettelijke regelingen halen.