Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Kwaliteitscriteria waterstof

Reactie

Naam ADvies en Avontuur voor duurzaam wonen - voedsel - aarde (dhr AMCM van Dortmont)
Plaats Nijmegen
Datum 10 november 2022

Vraag1

Vraag 1. Ziet u bezwaren in het starten met een nationale waterstofspecificatie teneinde het waterstofnetwerk in Nederland op korte termijn mogelijk te maken in het licht van toekomstige Europese specificaties. En zo ja welke?

Vraag 2. Hoe belangrijk is het maken van afspraken over de kwaliteit op Europees niveau voor uw organisatie en is uw organisatie betrokken bij een internationaal gremium ter afstemming van kwaliteitscriteria voor waterstof?

Vraag 3. Zijn de geadviseerde specificaties zoals opgenomen in de tabel op pagina 5 van het KIWA DNV rapport acceptabel voor uw organisatie? En zo niet, op welke onderdelen van de specificatie stelt u wijzigingen voor en met welke redenen?

Vraag 4. Hoe kijkt u aan tegen het advies van KIWA en DNV om een minimale waterstofzuiverheid van 98 mol% te hanteren en om drie jaar na ingebruikname van het waterstoftransportnetwerk te reviewen? Is het werkbaar om de criteria een aantal jaar na ingebruikname van de infrastructuur te herzien op basis van dan beschikbare Europese criteria en opgedane ervaringen? En zo niet, welke concrete barrières voorziet u?

Vraag 5: Bij de totstandkoming van het advies van KIWA en DNV is ook gekeken naar de ontwikkelingen binnen Europa. De kwaliteitscriteria op Europees niveau en meer specifiek Duitsland zouden daarmee op hoofdlijnen goed vergelijkbaar moeten zijn met dat advies. Indien dit volgens u niet het geval is zou u dan kunnen aangeven op welke punten er sprake is van een afwijking?

Waterstof minder aandacht geven, want energiedrager. Meer aandacht nodig voor stroom besparen door beter warmte/koelte en stroom oogsten op gebouwen. Vervoer kan voorlopig op fossielvrije blauwe diesel HVO100 in plaats van electrisch & waterstof.

Staat allemaal in Plan dat team Ruimte & Tijd maakte op #TransformHackaton van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES):

#PLAN #WEER #WEERBAAR IN #DUURZAAM #SOCIAAL #NL   

1. #Gebouwen:
Consumenten en bedrijven, plaats water-water-warmtepomp met PVT-zonpanelenbron. Omdat die 1,5x minder stroom verbruikt dan lucht-water-warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonpanelen.
Dus #laagste #totaalkosten.
Veel gemeenten promoten dit in #Warmtevisie 2.
30% minder stroomopwek nodig in #RES dan 35Tw berekend in #Klimaatakkoord.
Door afbouw #saldering is ook #warmte #opslag in zomer rendabel naar watertank 1m onder de grond.
Rob Jetten, Hugo de Jonge zeg overal dat water-water-warmtepomp met PVT-panelenbron  €1400 meer subsidie krijgt van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


2. #Wijk #Regio:
Sla zomerwarmte op in grote watertank 1m onder de grond onder parking/  park etc of in (deel van) waterplas.
Bespaart X miljard euro minder zonstroomakkers en windmolens.
Sla overtollige stroom op in valmeer bij Haringvliet. Biedt ook veiligheid bij hoogwater uit rivier en zee. Beschermt en ontwikkelt natuur.
>> #Delta21 bespaart 26 miljard.


3. #Stroomnetten #Energiehubs bedrijven etc:
Regionale stroomnetten kunnen via software beter samenwerken. Bespaart 20% van investering in fysiek netwerk TenneT.
Energie-hubs op bedrijventerreinen met warmte/koude/stroom uit PVT-zonpanelenbron kan 40% in energiekosten  besparen en x% in net. 


4. #Proces:
Interactief gericht op Effectiviteit en Acceptatie (IPEA) voor Burgerberaad.


Meer info over Weer Weerbaar in Duurzaam Sociaal NL treft u in de bijlagen of op: 
https://www.linkedin.com/posts/ad-van-dortmont-%F0%9F%8F%A1%F0%9F%8D%B2%F0%9F%8C%8D-7857666a_transformhackaton-weer-weerbaar-activity-6993473032941924354-jXRJ?utm_source=share&utm_medium=member_android

Of berekeningen in https://www.linkedin.com/pulse/stemwijzer-stop-pv-zonpanelen-en-promoot-voor-stroom-ad


Hartelijk bedankt en vriendelijke groeten, Ad van Dortmont    
ADvies en Avontuur; duurzaam wonen - voedsel - aarde 
a.van.dortmont@gmail.com     

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht