Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Anoniem
Datum 12 mei 2022

Vraag1

U kunt van 10 mei tot en met 13 juni via deze website reageren op de regeling en de toelichting.
Prima. Ik neem aan dat het dus ergens na 13 juni open gesteld gaat worden? Dus dit is alleen voor het reageren om ideeën aan te dragen.

Vraag2

DDaarnaast zijn we specifiek benieuwd naar uw reactie op de volgende vragen.

Het bevoorschottingsritme:
Hoe kijkt u aan tegen het voorgestelde bevoorschottingsritme en in hoeverre sluit dit volgens u aan bij de kosten die gemaakt worden gedurende het beëindigingstraject?
Hier ben ik nog niet voldoende van op de hoogte.

Vraag3

Ondersteunend beleid:
Stoppen met een bedrijf is een ingrijpend besluit voor iedere agrarische ondernemer en zijn of haar omgeving. Dit besluit vraagt niet alleen om inzicht in de financiële omstandigheden van het bedrijf, maar ook om inzicht in alternatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de herbestemming van een locatie. Ook emotionele overwegingen spelen een rol. Een veehouderij is vaak al generaties in de familie. Ondernemers ervaren hierdoor een barrière om te stoppen.

Het ministerie van LNV wil ondernemers helpen bij het maken van keuzes. Graag ontvangen wij uw antwoord op de volgende vragen:
• Wat zijn volgens u goede manieren om de veehouder te ondersteunen bij de afweging voor het beëindigen met hulp van deze regeling,
• Is een veehouder gebaat bij advisering over zijn toekomstmogelijkheden, al dan niet gefaciliteerd door de overheid, en op welke onderwerpen is de veehouder volgens u het meest gebaat bij deze advisering?
Het meest zware is als bij deze regeling gesteld wordt dat je geen boer meer mag zijn. Dat zou reden zijn om er niet aan mee te doen. Die titel mag niet afgenomen worden. Daarnaast lijkt het er nu op dat je dus helemasl geen intensieve veehouderij meer mag hebben. Terwijl een kleine veehouderij voor de verkoop van lokale producten juist interessant is om te blijven doen. Daar zijn dan niet veel koeien of varkens voor nodig. Bijvoorbeeld 30-50 vleesvarkens op 1 locatie. Dit bijvoorbeeld op biologische wijze of in een weiland.

Vraag4

Communicatie over de regeling:
• Via welke media zou u bij voorkeur op de hoogte gehouden worden van de regeling en de uitvoering ervan?

Alle agrarische kanalen, zoals POV en ZLTO.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht