Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving

Reactie

Naam WUON (Marc Vieten)
Plaats Oude Meer
Datum 15 november 2022

Vraag1

Heeft u nog opmerkingen bij dit wetsvoorstel?
De voorgenomen aanscherping van de tekst van de Wvkl met betrekking tot het onderscheid tussen een verkrijgingsorganisatie en een weefselinstelling is wezenlijk. Hiermee wordt vastgelegd dat verschillende partijen, verschillende werkzaamheden moeten verrichten zonder onderlinge economische verbinding.

Belangrijk is dat de verkrijgingsorganisatie ruim en voldoende bekostigd wordt om structureel te werken aan innovatie en ontwikkeling, op het gebied van verkrijgingstechnieken, het verkrijgen van andere weefseltypen, nieuwe opleidingsmethoden (o.a. VR) en organisatorische randvoorwaarden van de organisatie zoals een uitstekende IT-omgeving.