Wijziging subsidieregeling DUMAVA

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 20 november 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op de voorgenomen wijzigingen in Artikel I?
In A.3 van Bijlage 3 behorende bij artikel 1 staat onder Integraal GPR Gebouw dat voldaan moet worden aan een score van ten minste 7.0 voor de thema's Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Daarbij mag gebruik gemaakt worden van GPR Gebouw 4.3 of GPR Gebouw 4.4. De laatste versie 4.4 is actueel en bevat substantiële inhoudelijke verbeteringen ten opzichte van versie 4.3. Voorstel om voor de subsidieregeling DUMAVA alleen gebruik van de meest actuele versie, GPR Gebouw 4.4, op te nemen.