Regelingen Marktmodel

In het kader van de invoering van leveranciersmodel per 1 april 2013 worden enkele ministeriele regelingen gewijzigd. Deze wijzigingen leiden tot aanpassing in de taakverdeling tussen de leverancier en de netbeheerder met betrekking tot de informatieverstrekking richting de kleinverbruiker inzake tariefwijzigingen en de voorwaarden die verbonden zijn aan de transportovereenkomst.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-11-2012
Einddatum consultatie 09-12-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Per 1 april 2013 treedt het leveranciersmodel in werking. Hiervoor worden enkele regelingen gewijzigd:
- Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
- Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers
- Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit
- Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas
Deze wijzigingen leiden tot aanpassing in de taakverdeling tussen de leverancier en de netbeheerder met betrekking tot de informatieverstrekking richting de kleinverbruiker inzake tariefwijzigingen en de voorwaarden die verbonden zijn met de transportovereenkomst. In de praktijk betekent dat dat de verplichting tot het informeren van kleinverbruikers over de geldende tarieven en voorwaarden voor levering en transport van elektriciteit en gas, bij de leverancier komt te berusten. Verder geldt een nieuwe verplichting voor de netbeheerder om de leverancier rechtstreeks in kennis te stellen van alle wijzigingen van de tarieven en voorwaarden. Dit is noodzakelijk omdat de leverancier als gevolg van het leveranciersmodel in staat moet zijn afnemers te allen tijde te informeren over de geldende voorwaarden en tarieven voor transport.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

energieleveranciers
netbeheerders
kleinverbruikers

Verwachte effecten van de regeling

De kleinverbruikers zullen geen gescheiden facturen meer ontvangen van de netbeheerder en van hun leverancier, maar nog slechts één gecombineerde factuur, verzonden door de leverancier, betreffende het totaal van de kosten van levering, meting en netgebruik.
Met betrekking tot de leveranciers en netbeheerders treedt de wijziging in de taakverdeling op op het gebied van informatieverstrekking richting de kleinverbruiker inzake tariefwijzigingen en de voorwaarden van de transportovereenkomst.

Doel van de consultatie

Middels deze internetconsultatie worden alle relevante organisaties in gelegenheid gesteld om hun reactie te geven op de conceptregeling en de voorgenomen wijzigingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

conceptregeling
algemene toelichting
toelichting per artikel