Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade

Aanpassing en verbetering van de Wet collectieve afwikkeling massaschade

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-02-2011
Einddatum consultatie 15-04-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Op 27 juli 2005 is de Wet collectieve afwikkeling massaschade in werking getreden. Met behulp van deze wet zijn inmiddels vijf zaken afgewikkeld. Naar aanleiding van deze zaken heeft er een evaluatie van deze wet plaatsgevonden. Uit deze evaluatie bleek dat de wet goed voldoet, maar dat deze wet ook op een aantal technische punten verbetering behoeft. Deze regeling voorziet daarin. Voorts bleek ook dat er behoefte is aan aanvullende maatregelen om de totstandkoming van een collectieve schikking te bevorderen. Deze regeling voorziet met het oog daarop in de introductie van een preprocessuele comparitie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, rechters, advocaten, belangenorganisaties

Verwachte effecten van de regeling

De regeling beoogt de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken.

Doel van de consultatie

Doel van de consultsatie is om eenieder de gelegenheid te bieden om op de regeling commentaar te geven, zodat daamee met de totstandkoming van de definitieve regeling rekening kan worden gehouden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.