Wet Mediation

De consultatie betreft het voorontwerp van een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Ard van der Steur over mediation. Het geheel bestaat uit drie wetten:

1. Wet registermediator;
2. Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht;
3. Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht.

De memorie van toelichting volgt op de wetsvoorstellen. Het algemeen deel van de memorie van toelichting van alle drie de wetsvoorstellen is gelijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-04-2013
Einddatum consultatie 23-05-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Bestuursrecht Burgerlijk recht Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is het professionaliseren en bevorderen van het gebruik van mediation.
Zie hieronder de Wet registermediator. De overige twee wetsvoorstellen (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht; Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht) zijn te vinden onderaan deze webpagina. De drie documenten vormen tezamen het wetsvoorstel mediation.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtspraak, bestuursorganen, mediators.

Verwachte effecten van de regeling

Het verwachte effect is dat mediation vaker wordt toegepast.

Doel van de consultatie

De initiatiefnemer heeft besloten via een internetconsultatie reacties op het voorontwerp in te winnen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op alle onderdelen van de consultatie:

1. Wet registermediator;
2. Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht;
3. Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht.

Meer informatie

  • Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht

  • Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht