Medicatieafspraak in PGO

Reactie

Naam Hans ter Brake
Plaats Apeldoorn
Datum 15 februari 2023

Vraag1

Wat vindt u van de toe te voegen artikelen en de bijbehorende nota van toelichting?
Ook hier beperkt de tekst zich tot één zorgdomein. Medicatie is juist een gegeven dat zorgdomeinen overstijgt. Het belang van de PGO-gebruiker en professional is juist de integrale (actuele) lijst.

Gegevens zijn al of worden (MP9) verwerkt in de gegevensdiensten voor/van die segmenten. Stel die dus verplicht.