MR melding wijziging zeggenschap

Het onderwerp van deze consultatie is het concept voor de Regeling melding wijziging zeggenschap Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-03-2012
Einddatum consultatie 05-04-2012
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze regeling stelt nadere regels over de meldingsplicht die wordt ingesteld in artikel 86f van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 66e van de Gaswet (wetsvoorstel implementatie derde EU-energiepakket). Deze artikelen strekken ter implementatie van de zogenaamde level playing field clausule van artikel 43 van de derde elektriciteitsrichtlijn (2009/72/EG) en artikel 47 van derde gasrichtlijn (2009/73/EG). De meldingsplicht voor voorgenomen wijzigingen in de zeggenschap stelt de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in staat gelijke mededingingsvoorwaarden op de gas- en elektriciteitsmarkt te waarborgen. Deze regeling geeft invulling aan de meldingsplicht om duidelijkheid aan betrokken bedrijven te verschaffen wanneer zij welke informatie moeten verstrekken in het kader van de melding.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep voor deze regeling bestaat uit ondernemingen die productie-installaties (>250 MW vermogen) in eigendom of beheer hebben, eigenaren van LNG-installaties of LNG-bedrijven en binnen en/of buitenlandse partijen die het voornemen hebben te investeren in installaties of bedrijven waarvoor de meldingsplicht geldt.

Verwachte effecten van de regeling

De bepalingen in deze regeling zijn van toepassing op partijen waarvoor de meldingsplicht geldt. De regeling geeft aan welke informatie deze partijen worden geacht te verstrekken in het kader van hun melding. Deze informatieverplichtingen zijn zo beperkt mogelijk gehouden.

Doel van de consultatie

Doelstelling van de consultatie is de mening van betrokkenen te horen over de voorgestelde regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle bepalingen in deze regeling staan open voor reacties.

Meer informatie