Wetsvoorstel modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Echt
Datum 9 maart 2023

Vraag1

Wilt u reageren op dit onderwerp? Het ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt belanghebbenden uit om te reageren. Met deze input kan het wetsvoorstel verder worden verbeterd. De internetconsultatie staat gedurende 8 weken open. U kunt hier uw reactie geven.
Goedemorgen collega’s,
In de gemeente Maasgouw hebben wij vorig jaar te maken gehad met een geval waar 50 Roemenen onder slechte en zelfs gevaarlijke omstandigheden gehuisvest werden.

In de tijd erna zijn we als gemeente op zoek gegaan naar de meest effectieve aangrijpingspunten om snel op te kunnen treden bij vergelijkbare gevallen.

Een van de punten die mij het meest verbaasde, is dat huisvesting zonder vergunning kennelijk niet strafbaar is. Het wordt door een belangenclub in Limburg zelfs omgekeerd. Een suggestie dat de gemeente geen beleid zou hebben en de ondernemers daarom niet anders konden dan maar zonder vergunning arbeiders huisvesten, kan zo’n club kennelijk zonder enige schaamte tegen een burgemeester uitspreken.

Die omkering vind ik ongelooflijk. Als iemand geen vergunning heeft voor het huisvesten van mensen, is de huisvesting illegaal. En toch mag de gemeente niet direct ingrijpen en het pand sluiten. We lopen als gemeente dan achter de cowboys aan.

Is de huisvesting zonder vergunning niet gewoon strafbaar te stellen? Zodat een burgemeester ook meteen kan ingrijpen en een pand kan sluiten. Eigenlijk zoals dat bij een illegaal bordeel of een drugspand ook zou gaan. De feiten zijn ernstig genoeg en het gaat hier over een zeer kwetsbare groep….. maar dat hoef ik niet te benadrukken.

Vriendelijke groet,
Hedzer Kooistra
Economische Zaken
Gemeente Maasgouw
H.kooistra@gemeentemaasgouw.nl