Wetsvoorstel modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Bosch
Datum 16 maart 2023

Vraag1

Wilt u reageren op dit onderwerp? Het ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt belanghebbenden uit om te reageren. Met deze input kan het wetsvoorstel verder worden verbeterd. De internetconsultatie staat gedurende 8 weken open. U kunt hier uw reactie geven.
Houd rekening bij het concreet formuleren van criteria die goed te toetsen zijn door o.a. BOA's en anderen in de praktijk. Om de aard en omvang van ernstige benadeling zo goed mogelijk in kaart te brengen is het soms van belang om minder juridisch te denken en meer praktisch qua uitvoering; kunnen we de wet omzetten in variabelen?