Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Wageningen
Datum 9 februari 2024

Vraag1

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het voorliggende wijzigingsvoorstel. De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het wijzigingsvoorstel. U wordt geadviseerd om tevens de informatieve notitie te gebruiken voor een nadere inhoudelijke toelichting bij het wijzigingsvoorstel. U wordt uitgenodigd om in uw reactie op de wijziging in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) ook alvast te reageren op de voorziene wijziging van de Omgevingsregeling (Or). Uw reactie zal worden meegenomen in de wijziging van de Or, die op 19 februari in internetconsultatie gaat. 
In de nieuwe weegset is gebruik gemaakt van de indicator landgebruik.
De onderbouwing van de indicator landgebruik is zeer beperkt, en afkomstig uit het onderliggende rapport.

de factor is afkomstig van het rapport:
European Commission, Directorate-General for Energy, Smith, M., Moerenhout, J., Thuring, M. et al., External costs – Energy costs, taxes and the impact of government interventions on investments – Final report, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2833/81390

daar staat de volgende toelichting:
In discussion with JRC a value for the pt unit was recommended. JRC noted that the value was derived
according to the method suggested in the 2015 study from Cao et al. 2015 50. The method was adapted
to be used in combination with the land use impact assessment model from the EF presented in De
Laurentiis et al. 2019 51. It is noted that the value only characterises the impacts caused by land
occupation, not transformation. This results in the following values being used:
? Low: €0.000087 /pt;
? Central: €0.000175 /pt;
? High: €0.000349 /pt.
The low and high values test 50% and 200% versions of the central value for sensitivity check purposes.
This impact ranks 6th of all impacts, with a total estimated impact across all countries and technologies
of around €57 billion per year. The impact category and unit are different to those used in 2014 (in
which 2 impact categories addressed land occupation). The underlying basis of the methodologies is
also quite different. It is not possible to give detailed explanation of the differences but it can be noted
that equivalent costs in 2014 totalled around €2.7 billion for the EU28, and have increased to
€8.9 billion for the EU27 demonstrating a tripling of the valuation of this impact. It should be noted,
that this impact category and its monetisation has a high associated uncertainty.

gezien de onzekerheid is het beter de onderwaarde te handteren, nu staat deze impactcategorie op de 6e plaats volgens bovenstaand onderzoek. Dat is onwenselijk gezien de grote onzekerheid die er rond deze factor is. In het algemeen is deze methode ongunstig voor die materialen die een groot oppervlakte behoeven terwijl bijvoorbeeld mining operaties die meer de diepte ingaan gunstiger uit komen. immers de beschouwde eenheid is per m2.