Voorontwerp monistisch bestuursmodel coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Het ambtelijk voorontwerp bevat een regeling waarmee het monistisch bestuursmodel wordt vastgelegd voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-07-2013
Einddatum consultatie 16-09-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel. Bij een monistisch bestuursmodel zitten er zowel uitvoerende als niet uitvoerende bestuurders in het bestuursorgaan. Er is geen aparte raad van commissarissen. De regeling sluit aan bij het wettelijke monistisch bestuursmodel voor de NV en BV, dat sinds 1 januari 2013 geldt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Verwachte effecten van de regeling

Faciliteren van het bedrijfsleven doordat coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen kunnen kiezen voor het monistisch bestuursmodel. De regeling legt de verantwoordelijkheden van bestuurders binnen een monistisch bestuursmodel vast en draagt daarmee bij aan de rechtszekerheid.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om de samenleving te informeren over de conceptregeling en belanghebbenden de gelegenheid te geven om te reageren op het voorontwerp.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorontwerp betrekken.