Wijziging Regeling CO2-heffing industrie i.v.m. monitoring afvalverbrandingsinstallaties

Reactie

Naam AH Management & Advies (AA Hanemaaijer)
Plaats Naaldwijk
Datum 16 november 2023

Vraag1

Is volgens u door deze wijziging goed gewaarborgd dat alle regels voor afvalverbrandingsinstallaties per 1 januari 2024 gelden voor broeikasgasinstallaties voor de verbranding van stedelijk afval?
Volgens mij niet als men geen monitoringsplan meer hoeft in te dienen