Eisen aan motivering algemeenbelangbesluit

Reactie

Naam KNVB (Hoofd Corporate Affairs D Pranger)
Plaats Zeist
Datum 21 november 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het besluit tot wijziging van het Besluit markt en overheid in verband met eisen aan de motivering van algemeenbelangbesluiten? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Het Nederlandse Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) roepen op om de algemeenbelanguitzondering voor de sport in de nieuwe Wet Markt en Overheid te behouden om zo de sport toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarvoor is een besluit voor de lange termijn nodig en een brede scope zodat alle Nederlanders ongeacht de gemeente waar ze wonen gezond en sociaal kunnen sporten en bewegen.

Bijlage