Eisen aan motivering algemeenbelangbesluit

Reactie

Naam HISWA-RECRON (mr. M.N. Tap)
Plaats Leusden
Datum 14 november 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het besluit tot wijziging van het Besluit markt en overheid in verband met eisen aan de motivering van algemeenbelangbesluiten? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
HISWA-RECRON, de belangenorganisatie voor watersport- en recreatieondernemers, zou graag willen, dat aan de Wet Markt en Overheid ook zou worden toegevoegd de verplichting voor de desbetreffende overheidsinstelling dat het voornemen van een algemeen belang besluit (waarmee die overheid mogelijk in concurrentie treedt met één of meer ondernemers/bedrijven) wordt gepubliceerd en in een register wordt opgenomen. Publicatie zou niet slechts op de eigen gemeentelijke website of het lokale nieuwsblad moeten geschieden, maar ook in een wijdere omtrek, nu dergelijke besluiten van algemeen belang vaak ook regionaal (en niet slechts lokaal) gevolgen hebben.

Namens HISWA-RECRON
Marcel Tap, hoofd beleid & advies