Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling gassamenstelling

De gassamenstelling op invoeding in en aflevering uit de openbare gasnetten dient op basis van een wetswijziging van de Gaswet vastgelegd te worden bij ministeriële regeling. Het concept voor deze regeling wordt hierbij geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2013
Einddatum consultatie 03-02-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De gassamenstelling op invoeding in en aflevering uit de openbare gasnetten wordt op basis van een wetswijziging van de Gaswet vastgelegd bij ministeriële regeling. Dit geeft duidelijkheid aan alle betrokken partijen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

(1) Invoeders van gas waaronder onder andere groen gas, in Nederland gewonnen aardgas en ingevoerd LNG, (2) netbeheerders en (3) afnemers van gas.

Verwachte effecten van de regeling

De invoeders van gas dienen slechts gas dat aan de in de regeling opgenomen invoedsamenstelling voldoet, in te voeden. Netbeheerders dienen gas van invoeders te weigeren dat buiten deze samenstelling valt, met uitzondering van de landelijk netbeheerder die tegen vergoeding ook gas dat buiten de invoedsamenstelling valt, kan accepteren. De landelijk netbeheerder krijgt als taak ingevoed gas zo te bewerken, te mengen of te behandelen dat het bij aflevering aan de afleverspecificaties voldoet. Afnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gasgebruik wanneer zij gas volgens de afleverspecificaties ontvangen. De in de regeling voorgestelde bandbreedtes van de toegestane samenstelling zijn gebaseerd op eerder geformuleerd beleid en op al bestaande praktijk en regelgeving.

Doel van de consultatie

Het vergaren van reacties over de voorgenomen regeling en voorstellen voor aanvullende parameters.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op de gehele regeling inclusief bijlagen en toelichting zijn reacties welkom. Reacties op de individuele waarden, de juridische systematiek en de opzet van de regeling zijn allemaal welkom. Hiernaast ontvangen wij graag voorstellen voor parameters die volgens de respondent nog ontbreken.

Het bestaan van de regeling wordt ingesteld bij wet die door het parlement in behandeling is. Over het bestaan van de regeling op zich worden geen reacties gevraagd.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht