Muntthema 2024

Reactie

Naam Fair Play A Van Dael
Plaats Overasselt
Datum 30 maart 2023

Vraag1

Aan welk speciaal feit, gebeurtenis of persoon moet in 2024 een munt worden gewijd?
Ik zou kiezen voor het muntthema "Fair Play". "Fair play" betekent dat alle deelnemers zich aan de regels houden en respect hebben voor elkaar, ongeacht winst of verlies. Dit thema kan helpen om de positieve aspecten van sport te benadrukken, waaronder respect, teamwork, integriteit en gelijkheid. Het specifieke feit dat ik hieraan zou koppelen is dat het in 2024 100 jaar geleden is dat het Nederlands Olympisch Comité is opgericht. Het doel daarvan was deelname aan de Olympische Spelen coördineren en bevorderen.

Vraag2

Waarom is het thema van bijzonder belang voor Nederland?
In 2024 is het 100 jaar geleden dat het Nederlands Olympisch Comité werd opgericht. Dit gebeurde op 19 september 1924 in Den Haag, met als doel de Nederlandse deelname aan de Olympische Spelen te coördineren en te bevorderen. Het Nederlands Olympisch Comité (NOC) is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke organisatie die de Nederlandse sportwereld vertegenwoordigt en ondersteunt. In 2024 vinden ook de Olympische zomerspelen plaats van 26 juli tot en met 11 augustus in Parijs!

Vraag3

Hoe onderscheidt het thema zich van eerdere thema's?
"Fair Play" is een thema dat mbt de sport nog nooit eerder benadrukt is. Juist de holistische thema overstijgende waarde van dit thema is zo krachtig. Fair Play is een waarde die echt speelt op dit moment in Nederland en verder gaat dan alleen de sport.

Vraag4

Waarom is 2024 het uitgelezen moment voor een munt met dit thema?
Kansengelijkheid is in Nederland een belangrijk thema. Fair play legt het accent op dat alle deelnemers gelijke kansen krijgen om te slagen en te winnen op basis van hun vaardigheden en prestaties, in plaats van andere factoren zoals afkomst, rijkdom, of politieke invloed. Door fair play te waarborgen, wordt er gestreefd naar een eerlijke competitie en worden de kansen gelijk voor alle deelnemers, ongeacht hun achtergrond of persoonlijke omstandigheden.
Wat de wereld nu nodig heeft om oorlogen te overwinnen, inflatie te bedwingen , kansengelijkheid te bevorderen is
Fair play.