Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet milieubeheer voor een nationale circulaire plastic norm

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Wet milieubeheer. Vanaf 2027 worden verwerkers van polymeren verplicht om een minimumpercentage fossiele grondstoffen te vervangen met recyclaat of biogebaseerde polymeren. Polymeren zijn chemische bouwstenen die worden gebruikt bij de verwerking van deel- of eindproducten, zoals plastic, rubber, verf en lijm. De wetgeving wordt stapsgewijs ingevoerd, waarbij in 2027 de verplichting enkel geldt voor plastic. Op termijn kan dit ook gaan gelden voor polymeren die worden verwerkt in andere toepassingen. Enkele onderdelen van de wetswijziging zoals bijvoorbeeld de hoogte van de verplichting, worden nog verder uitgewerkt.

Doel van de wetswijziging

  • Stap voor stap het gebruik van fossiele grondstoffen zoals olie en aardgas verminderen.
  • Komen tot een meer circulaire economie door recycling en het gebruik van biogebaseerde grondstoffen aan te moedigen.
  • Verminderen van CO2 uitstoot door fossiele (virgin) grondstoffen te vervangen met recyclaat en biogebaseerde grondstoffen. 

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 31 mei 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van de wetswijziging en de toelichting.

Met de sector is elke zes weken overleg over de voortgang van het wetsvoorstel. Ook is er eens in het kwartaal een breder stakeholderoverleg met kennisinstellingen en vertegenwoordigers van sector- en milieubelangen.

Gelet op de huidige marktomstandigheden in de plastic sector: In hoeverre draagt dit wetsvoorstel bij aan het stellen van de juiste kaders voor het slagen van een klimaatneutrale en circulaire economie met oog voor de economische positie van de plastic sector?

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie34 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties