Wetsvoorstel Netherlands Commercial Court

Het voorstel strekt ertoe om in complexe, internationale handelsgeschillen procederen in de Engelse taal mogelijk te maken als partijen dat onderling uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-12-2016
Einddatum consultatie 01-02-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel regelt daartoe dat een nieuwe internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam (Netherlands Commercial Court, NCC) en van het gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court of Appeal, NCCA) in dit soort geschillen in het Engels uitspraak kan doen. Om de voorziening kostenneutraal te kunnen aanbieden, geldt voor deze Engelstalige procedure een verhoogd griffierecht.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

(Internationale) bedrijven, advocatuur, gerechtsdeurwaarders en de rechtspraak.

Verwachte effecten van de regeling

Internationaal en in Nederland opererende bedrijven ervaren geen taalbarrière meer als ze kiezen voor geschilbeslechting door de NCC en de NCCA. Tegelijkertijd worden andere gerechten ontlast indien partijen ervoor kiezen om de beslechting van complexe, internationale handelsgeschillen voor te leggen aan de NCC.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is het verkrijgen van reacties op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het is mogelijk om op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting te reageren.