Wijziging Nationaal Frequentieplan 2016

Wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 in verband met verlengings- en digitaliseringsbeleid voor landelijke commerciële radio

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-04-2016
Einddatum consultatie 06-06-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Ondernemen ICT Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In het Nationaal Frequentieplan 2014 is de bestemming opgenomen van de landelijke commerciële radio in de FM-band tot en met 1 september 2017. Daarnaast is in dat plan de bijbehorende koppeling van de vergunningen in deze FM-band aan de vergunningen voor digitale radio tot en met 1 september 2017 vastgelegd.
Ten behoeve van de verlenging van de vergunningen voor landelijke commerciële radio in de FM-band en de verlenging van de koppeling aan de digitale vergunningen, dient dit Nationaal Frequentieplan te worden gewijzigd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landelijke commerciële radio-omroepen

Verwachte effecten van de regeling

De voorliggende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2016 biedt de basis voor verlenging van de van de vergunningen voor landelijke commerciële radio in de FM-band en de verlenging van de koppeling aan de digitale vergunningen. Als gevolg van de verlenging kunnen de huidige vergunninghouders van landelijke commerciële radio in de FM-band hun vergunningen gedurende een langere periode exploiteren.

Doel van de consultatie

De voorgenomen wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 wordt voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In dat kader wordt een ieder gelegenheid geboden om zijn zienswijze over de wijziging van het NFP 2014 kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Over het gehele besluit kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt.