Noordvleugelprovincie

Deze consultatie betreft het wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-06-2013
Einddatum consultatie 16-10-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid Provincies

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel voorziet in de integrale samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. De vorming van een nieuwe provincie is nodig om vraagstukken van wonen, werken, verkeer en vervoer, milieu, recreatie en natuur, die in dit deel van de Randstad aan de orde zijn, meer samenhangend en krachtiger aan te pakken. De nieuw te vormen provincie zal haar rol van regionaal gebiedsregisseur beter kunnen vervullen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Provinciale en gedeputeerde staten van de provincies Flevoland, Noord Holland en Utrecht, inliggende gemeenten, inwoners van deze provincies, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Verwachte effecten van de regeling

-Effectiever bestuur door meer evenwicht aan te brengen tussen de schaal van de maatschappelijke vraagstukken en de schaal van het provinciaal bestuur;
-Minder bestuurlijke drukte, meer bestuurlijk eigenaarschap;
-Evenwichtige verhoudingen in het binnenlands bestuur (bijv. ten opzichte van gemeenten);
-Kostenbesparingen;
-Versterkt partnerschap van de provincie naar medeoverheden; bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Doel van de consultatie

Informeren en het verkrijgen van reacties.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op alle onderdelen van het wetsvoorstel.

Meer informatie