wetsvoorstel implementatie NRF

geconsulteerd wordt het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet, in verband met de implementatie van het gewijzigd Europees regelgevend kader voor elektronische communicatie

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-04-2010
Einddatum consultatie 28-05-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel strekt tot omzetting in Nederlands recht van richtlijn 2009/140/EG (richtlijn betere regelgeving) en richtlijn 2009/136/EG (richtlijn burgerrechten). Beide richtlijnen wijzigen de bestaande richtlijnen op het gebied van elektronische communicatie (de Kaderrichtlijn, de Universeledienstrichtlijn, de Toegangsrichtlijn, de Machtigingsrichtlijn en de ePrivacyrichtlijn). Zowel de richtlijn betere regelgeving als de richtlijn burgerrechten moeten op 25 mei 2011 zijn omgezet in Nederlands recht.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

aanbieders en consumenten van elektronische communicatiediensten, in het bijzonder gehandicapte gebruikers

Verwachte effecten van de regeling

Uitbreiding van de consumentenbescherming, betere positie van gehandicapte gebruikers, verbeterde procedures op het gebied van marktanalyses en aanmerkelijke marktmacht, betere bescherming van privacy, aanscherping van regels voor veiligheid, integriteit en continuïteit, uitwerking van voorwaarden voor vergunningen voor gebruik van frequentieruimte.

Doel van de consultatie

in kaart brengen van reacties van belangstellenden, verwerven van draagvlak voor het wetsvoorstel.
Van belang voor deze consultatie is dat het in dit wetsvoorstel gaat om strikte implementatie van Europese harmonisatierichtlijnen. Dat betekent, kort samengevat, dat er weinig ruimte is voor de nationale wetgever.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

alle onderdelen

Meer informatie