Wijziging Regeling Waadi in verband met de invoering van een toelatingsplicht van arbeidskrachten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Deurne
Datum 29 maart 2024

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van de concept regeling.
Het overgrote deel van deze normen is een herhaling van bestaande regelgeving die volgt uit wet en cao. Op dit moment leiden deze zelfde regels er niet toe dat er geen malafide bureaus en misstanden in de sector zijn. Het is mij niet duidelijk waarom deze regels herhalen in een wet met een nieuwe naam met een nog grotere controledruk op bedrijven, die toch al de regels volgen, ertoe zal leiden dat er geen malafide bureaus meer zijn. Het zijn immers grotendeels dezelfde regels. Wij zouden erg graag af willen van het concurrentievoordeel dat malafide bureaus hebben doordat zij de regels niet volgen. Het voordeel zal echter alleen maar groter worden: voor ons de kosten zullen stijgen door deze wet en de malafide bureaus hebben al laten zien dat ze zich niks aantrekken van deze regels.
Ik sluit mij volledig aan bij het advies van het adviescollege toetsing regeldruk: Het besluit niet vaststellen en handhaven op wat er al ligt (https://www.atr-regeldruk.nl/wp-content/uploads/2024/02/27-U010-Min-SZW-Wijziging-Besluit-allocatie-arbeidskrachten-door-intermediairs-w.g.pdf).