Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Besluit politiegegevens

Consultatie gesloten Recht

In het kort

Met het Besluit wordt verder uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (Kamerstukken II 2022/23, 36 372, nr. 2). Dit wetsvoorstel vergroot de armslag bij de bestrijding van ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit detentie.

Met het Besluit worden voor de uitwerking van de in de wet opgenomen maatregelen nadere regels gesteld ten aanzien van onder andere het visueel toezicht op het contact van een gedetineerde met een rechtsbijstandverlener, de beperking van het aantal rechtsbijstandverleners waarmee vertrouwelijk contact mag plaatsvinden per gedetineerde tot in beginsel twee en het werken in koppels door medische hulpverleners en door geestelijke verzorgers. Daarnaast wordt voorzien in een grondslag voor de verstrekking van politiegegevens aan de minister voor Rechtsbescherming voor de uitoefening van zijn bevelsbevoegdheid.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties