Nota van wijziging Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Reactie

Naam Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD CTIVD)
Plaats Den Haag
Datum 16 januari 2023

Bijlage