Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit onafhankelijke deskundige

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Heerenveen
Datum 23 mei 2022

Vraag1

Wat vindt u van de voorgestelde wijziging in het Besluit zorg en dwang, voor de onafhankelijke deskundige?
1. De kwaliteitseisen die aan de onafhankelijke deskundige, bedoeld in artikel 11 van de wet, worden gesteld, geven met de voorgestelde wijziging meer ruimte om specifieke deskundigheid te betrekken bij het stappenplan. Voorheen was deze rol voorbehouden aan specifieke beroepen. Dit lijkt ons inhoudelijk een goede wijziging. De uitvoering lijkt daarmee echter ingewikkelder te worden: hoe maak en houd je voor zorgverantwoordelijken inzichtelijk wie voor welk vraagstuk kan worden benaderd als onafhankelijk deskundige. Organisaties zullen zelf moeten vaststellen wie er, gelet op deze wijziging, als onafhankelijke deskundige gevraagd kunnen worden. Dat resulteert waarschijnlijk alsnog in een overzicht van functionarissen.

2. De onafhankelijke deskundige mag gedurende ten minste één jaar niet betrokken zijn geweest bij de behandeling van of de zorg aan de betrokken cliënt en functioneert onafhankelijk van de zorgaanbieder, zo staat in de wijziging.
Dat laatste lijkt niet verenigbaar met het feit dat deze rol nu vervuld kan worden door een brede groep functionarissen in dienst van de zorgaanbieder. Met de eis dat een onafhankelijke deskundige een jaar lang niet betrokken is geweest bij de cliënt, is voldoende afstand tot de cliënt geborgd om een onafhankelijk advies te kunnen geven. De eis dat de functionaris onafhankelijk van de zorgaanbieder functioneert, lijkt daarop een onnodige aanvulling die in de praktijk ook niet haalbaar is (‘in dienst van’ is niet ‘onafhankelijk functioneren’, of het moet heel specifiek zijn vastgelegd in een functieprofiel). Daarmee ontstaat het risico dat er juist minder functionarissen kunnen worden ingezet als onafhankelijke deskundige.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht