Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit onafhankelijke deskundige

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zoetermeer
Datum 20 mei 2022

Vraag1

Wat vindt u van de voorgestelde wijziging in het Besluit zorg en dwang, voor de onafhankelijke deskundige?
Reactie op het wetsvoorstel Besluit zorg en dwang van Ipse de Bruggen, 20 mei 2022
Er is in het wetsvoorstel ruimschoots gehoor gegeven aan de vraag vanuit het veld om de criteria van de onafhankelijk deskundige te verruimen. Naar onze mening wordt op deze manier helaas niet de deskundigheid of ervaring gewaarborgd die nodig is voor het geven van onafhankelijk advies. Ipse de Bruggen had liever gezien dat de uitbreiding beperkt was gebleven door uitsluitend psychologen en orthopedagogen toe te voegen aan het huidige lijstje van onafhankelijke deskundigen. Dit om de kwaliteit van het advies te waarborgen, en de onafhankelijke deskundige niet gelijk te stellen aan de niet bij de zorg betrokken deskundige, zodat de onafhankelijke deskundige meerwaarde blijft houden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht