Consultatie conceptprogramma ondernemerschap culturele sector

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangekondigd dat hij met een programma Ondernemerschap zal komen, gericht op versterking van de band tussen de cultuursector en potentiële financiers en andere inkomstenbronnen. Met deze internetconsultatie wil de staatssecretaris uw mening vernemen over enkele specifieke acties van het programma Ondernemerschap Cultuur.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-04-2012
Einddatum consultatie 29-04-2012
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Cultuur Kunst Media Organisatie en beleid Recreatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze notitie bevat in concept enkele onderdelen voor een beleidsbrief, die medio mei 2012 naar de Kamer zal worden gestuurd. De vragen in de notitie zijn gericht op de uitvoering van enkele specifieke acties. Deze notitie geeft u inzicht in:
- de achtergrond en opzet van het programma Ondernemerschap Cultuur;
- uw beoordeling en suggesties met betrekking tot enkele specifieke acties.

De notitie is nodig om de vragen goed te kunnen beantwoorden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Culturele instellingen, individuele kunstenaars en creatieven, fondsenwervers, de filantropische sector, private fondsen, het bedrijfsleven, de wetenschap, kunstvakonderwijs, de bancaire sector, fiscalisten, notarissen, overige overheden.

Verwachte effecten van de regeling

De beleidsacties in deze notitie zijn gericht op versterking van de band tussen de cultuursector en potentiële financiers en andere inkomstenbronnen.

Doel van de consultatie

Aan de hand van de binnengekomen antwoorden zullen de acties waar mogelijk worden aangevuld en/of aangepast. Uw opmerkingen worden meegenomen bij het opstellen van een brief aan de Tweede Kamer, waarin staatssecretaris Zijlstra het programma Ondernemerschap Cultuur uiteen zal zetten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Wij vragen u om een constructieve reactie te geven op de vragen die worden gesteld bij:
A) Communicatie Geven aan Cultuur
B) Mecenaatmakelaar
C) Onderzoeksprogramma naar de fiscale aspecten van cultuurmecenaat
D) Versterking van ondernemerschap bij creatieve makers en kleine instellingen
E) Leiderschapsprogramma Culturele Sector

Meer informatie