Onderwijs op een andere locatie dan school

Dit conceptwetsvoorstel bevat vier onderdelen die als gemeenschappelijke deler hebben dat het onderwijs aan kinderen op een andere locatie dan de school wordt verzorgd. Bij ieder onderdeel worden mogelijkheden voor onderwijs op een andere locatie dan de school uitgebreid en het recht van kinderen op goed onderwijs beschermd

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-12-2016
Einddatum consultatie 31-01-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit conceptwetsvoorstel heeft als doel het recht op onderwijs van voldoende niveau voor kinderen te borgen door eisen te stellen aan het onderwijs dat op andere locaties dan de school plaatsvindt. Met dit voorstel worden in het funderend onderwijs de mogelijkheden uitgebreid voor onderwijs op een andere locatie dan de school

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- leerlingen die vanwege lichamelijke of psychische problematiek uitvallen.
- sportieve en culturele toptalenten in het primair onderwijs.
- kinderen van ouders die langdurig (willen) verblijven in het buitenland.
- ouders die hun kinderen thuisonderwijs willen geven

Verwachte effecten van de regeling

Met dit voorstel verwachten we dat het recht op onderwijs van kinderen beter wordt geborgd. Specifiek verwachten we:
- dat in bijzondere situaties waarin leerlingen met lichamelijke of psychische problematiek in afwachting zijn van een passend onderwijsaanbod op een bekostigde school, voor een overbruggingsperiode met rijksbekostiging onderwijs op maat kunnen volgen op een particuliere, niet-bekostigde school zodat thuiszitten voorkomen wordt.
- dat sportieve en culturele toptalenten onderwijs en talentontwikkeling makkelijker kunnen combineren.
- dat het onderwijs aan kinderen van ouders die langdurig (willen) verblijven in het buitenland wordt geborgd.
- dat het recht op onderwijs van kinderen die nu vrijgesteld zijn van de leerplicht op grond van artikel 5, onder b, van de Leerplichtwet (richtingbezwaren) wordt geborgd door mogelijk te maken dat de leerplicht kan worden vervuld door thuisonderwijs te volgen dat aan minimum kwaliteitseisen voldoet

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden input te geven op het conceptwetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorstel en de nota van toelichting betrekken. De onderstaande vragen geven aan op welke vlakken wij graag input van u ontvangen

Meer informatie