Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

Met het concept-besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk wordt uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel computercriminaliteit III. Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe opsporingsbevoegdheid: het heimelijk en op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk en hierin al dan niet met een technisch hulpmiddel onderzoek doen met het oog op bepaalde onderzoeksdoelen (artikelen 126nba, 126uba en 126zpa van het Wetboek van Strafvordering).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-05-2017
Einddatum consultatie 30-06-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het concept-besluit bevat regels over de uitoefening van de nieuwe opsporingsbevoegdheid. Ten eerste worden een aantal misdrijven aangewezen bij verdenking waarvan de bevoegdheid kan worden toegepast met het oog op twee specifieke onderzoeksdoelen, het vastleggen van gegevens die in het geautomatiseerde werk zijn of worden opgeslagen en het ontoegankelijk maken van gegevens.
Ten tweede worden regels gesteld over verschillende organisatorische, procedurele en technische aspecten met betrekking tot het onderzoek in een geautomatiseerd werk, waaronder het gebruik van goedgekeurde technische hulpmiddelen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers (verdachten en slachtoffers van computercriminaliteit).
Organisaties in de strafrechtketen (het openbaar ministerie, de politie, de Koninklijke Marechaussee, de bijzondere opsporingsdiensten, de rechtspraak en de Inspectie Veiligheid en Justitie).
Producenten van technische hulpmiddelen voor onderzoek in een geautomatiseerd werk.

Verwachte effecten van de regeling

Bijdrage aan de opsporing en vervolging van computercriminaliteit.

Doel van de consultatie

Gelegenheid bieden voor het geven van een reactie.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Meer informatie