Wijziging Paspoortwet ontvlechting NIK en Wet op de Nederlandse identiteitskaart

Reactie

Naam Jongfryske Mienskip (Dhr Sander Hoekstra)
Plaats Ureterp
Datum 22 december 2022

Vraag1

Wilt u reageren op de wetsvoorstellen Wijziging Paspoortwet ontvlechting NIK en/of de Wet op de Nederlandse identiteitskaart? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Nemen jullie het voorstel van Gedeputeerde Staten Fryslân ook over om de Fryske taal te vermelden op i.d bewijzen?
Hartelijke groet:
Sander Hoekstra
Foarsitter Jongfyske Mienskip

Bijlage