Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit diergeneeskundigen

ontwerpbesluit diergeneeskundigen. Dit ontwerpbesluit behoort tot de uitvoeringsregelgeving bij het wetsvoorstel dieren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-02-2010
Einddatum consultatie 31-03-2010
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het ontwerpbesluit diergeneeskundigen stelt regels voor diergeneeskundige beroepsgroepen en noemt de toegestane ingrepen waar geen diergeneeskundige noodzaak voor bestaat.

Beoogd is de inzichtelijkheid van de regels te verbeteren, onder meer doordat niet langer werkende bepalingen worden geschrapt, en doordat een eenduidige structuur wordt gehanteerd. Het betreft voornamelijk een inhoudelijke voortzetting van bestaande regelgeving.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Een ieder die beroepsmatig diergeneeskundige handelingen verricht. Het gaat om dierenartsen, dierenartsassistenten, dierfysiotherapeuten, embryotransplanteurs, alsmede degenen die tot die beroepen worden opgeleid, en dierverloskundigen en castreurs.

Verwachte effecten van de regeling

Er geen gewijzigde effecten ten opzichte van bestaande regelgeving.

Doel van de consultatie

Verkrijgen van de visie van belanghebbenden op dit ontwerpbesluit en het verwerken van die inbreng in het besluit.

Na deze consultatie wordt het ontwerpbesluit, al dan niet aangepast aan de hand van ontvangen reacties, overgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Vervolgens wordt advies gevraagd aan de Raad van State.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De consultatie heeft betrekking op het gehele ontwerpbesluit.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht