Ontwerpen van vergunningen voor digitale radio-omroep t.b.v. verlenging niet-landelijk en middengolf

Ontwerpen van de vergunningen voor digitale radio-omroep, ten behoeve van de koppeling aan te verlengen analoge vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep en te verlengen middengolfvergunningen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-10-2016
Einddatum consultatie 15-11-2016
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ingevolge het Nationaal Frequentieplan 2014 zijn aan de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep en de middengolfvergunningen, voor zover deze worden verlengd, vergunningen gekoppeld voor digitale radio-omroep. Ontwerpen van deze vergunningen worden ter inzage gelegd. Het betreft een ontwerp voor elk van de zes betrokken allotments. Uit het Nationaal Frequentieplan 2014 volgt welk allotment aan het betrokken B- of C-kavel is gekoppeld.

De procedure voor het aanvragen van zowel de te verlengen analoge vergunning als de daaraan gekoppelde digitale vergunning wordt vastgelegd in een ministeriële regeling. Het ontwerp daarvan wordt gelijktijdig met deze ontwerpvergunningen geconsulteerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Houders van vergunning voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-kavel of van middengolfvergunningen, voor zover deze verlengbaar zijn geacht.

Verwachte effecten van de regeling

Op grond van de te verlenen vergunningen kunnen de houders daarvan digitale radio-omroep in het betreffende allotment exploiteren en verdere stappen zetten in de investeringen daaromtrent.

Doel van de consultatie

De betrokken vergunningen voor digitale radio-omroep worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In dat kader wordt een ieder de gelegenheid geboden zijn zienswijze ten aanzien van de ontwerpvergunningen kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een zienswijze kan op alle onderdelen van de ontwerpvergunning betrekking hebben.