Ontwerpvergunning voor digitale landelijke commerciele radio-omroep

Ontwerpvergunning voor digitale radio-omroep, ten behoeve van de koppeling aan te verlengen analoge vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroep.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-01-2017
Einddatum consultatie 03-03-2017
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ingevolge het Nationaal Frequentieplan 2014 zijn aan de vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroep, vergunningen gekoppeld voor digitale radio-omroep. Een ontwerpvergunning wordt ter inzage gelegd. Het betreft een ontwerp voor het betrokken allotment 11C.

De procedure voor het aanvragen van zowel de te verlengen analoge vergunning als de daaraan gekoppelde digitale vergunning wordt vastgelegd in een ministeriële regeling. Het ontwerp daarvan wordt gelijktijdig met deze ontwerpvergunningen geconsulteerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Houders van vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep in de FM-kavel.

Verwachte effecten van de regeling

Op grond van de te verlenen vergunningen kunnen de houders van digitale radio-omroep in het betreffende allotment exploiteren en verdere stappen zetten in de investeringen daaromtrent.

Doel van de consultatie

De betrokken vergunningen voor digitale radio-omroep worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In dat kader wordt aan een ieder de gelegenheid geboden zijn zienswijze ten aanzien van de ontwerpvergunning kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een zienswijze kan op alle onderdelen van de ontwerpvergunning betrekking hebben.

Meer informatie

  • ontwerpvergunning voor digitale landelijke commerciële radio-omroep

  • ontwerpvergunning voor digitale landelijke commerciële radio-omroep

  • ontwerpvergunning voor digitale landelijke commerciële radio-omroep