Wijziging van o.a. Wrra ivm een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie

De opleiding van rechters en officieren van justitie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-03-2014
Einddatum consultatie 10-04-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wet strekt ertoe de opleiding te herzien van rechters en officieren van justitie. De bestaande opleidingen tot rechter en officier van justitie worden vervangen door één nieuwe initiële opleiding voor rechters en één voor officieren van justitie.

  • Concept regeling

    Wijziging van o.a. Wrra ivm herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen die worden opgeleid tot rechter of officier van justitie.

Verwachte effecten van de regeling

Het voorstel leidt ertoe dat de opleiding beter sluit aan bij de vooropleiding en werkervaring van degene die wordt opgeleid.

Doel van de consultatie

Burgers en organisiaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op het gehele wetsvoorstel worden gereageerd.