Wetsvoorstel lesbisch ouderschap

Het wetsvoorstel regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder, de duomoeder, de juridische ouder van een moeder kan worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke procedure is vereist.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-12-2009
Einddatum consultatie 01-03-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Sneller totstandkomen van het juridisch ouderschap van de duomoeder. Gerechtelijke procedure is niet meer vereist.
Daarnaast wordt de positie van de zaaddonor die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind versterkt. Hij zal aan de rechter - evenals de verwekker van het kind - kunnen verzoeken om vervangende toestemming voor erkenning.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Direct belanghebbenden: Kinderen, moeders, juridische vaders, biologische vaders.
Uitvoering: Ambtenaren van de burgerlijke stand.

Verwachte effecten van de regeling

Het moederschap van de duomoeder kan buiten de rechter om totstandkomen.
Versterking van de positie van de zaaddonor die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind.

Doel van de consultatie

Het bieden van inzicht in de voorgestelde wijzigingen van het afstammingsrecht en het verkrijgen van reacties hierop.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Voorontwerp en toelichting daarop.