Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel lesbisch ouderschap

Reactie

Naam M van Lingen
Plaats Heerhugowaard
Datum 10 januari 2010

Vraag2

Wat is uw visie op het voorontwerp en de toelichting daarop?
Positief. Goed dat duomoederschap straks zonder rechtsgang en direkt vanaf de geboorte geregeld is. Plus waarborging rechten donor/biologische vader.

Heeft deze wetswijziging ook gevolgen voor kinderen die reeds voordat de wijziging in werking treed zijn geboren binnen een lesbische relatie? En voor hun moeders natuurlijk. Oftewel, kan er erkend worden met terugwerkende kracht?

Vraag3

In het voorstel wordt geregeld dat het ouderschap door de rechter kan worden vastgesteld van de vrouw die als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met een daad die de bevruchting van het kind tot gevolg kan hebben gehad. Evenals dit nu reeds mogelijk is bij de man die hiermee als levensgezel van de moeder heeft ingestemd. Dit betekent een wijziging van Boek 1, Titel 11, Afdeling 4 (Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap).

Deze wijziging kan op verschillende manieren worden vormgegeven:
A. In het voorontwerp is de “gerechtelijke vaststelling van het vaderschap” omgedoopt tot de “gerechtelijke vaststelling van het ouderschap”. Onder ouderschap wordt zowel vaderschap als moederschap begrepen.

B. Ook is het mogelijk om een aparte afdeling (Afdeling 4a) te maken voor de gerechtelijke vaststelling van het moederschap. De huidige Afdeling 4 blijft dan ongewijzigd.

C. Daarnaast is denkbaar dat Afdeling 4 wordt gewijzigd in “Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en het moederschap”. In de artikelen 207 en 208 zal dan vervolgens ook een onderscheid worden aangebracht tussen vader(schap) en moeder(schap) ( “Het vaderschap van een man of het moederschap van een vrouw kan … etc”).

Graag vernemen wij waar uw voorkeur naar uitgaat.
Voorkeur voor vervangen vaderschap door ouderschap. Ook bij vaderschap kan er tenslotte sprake zijn van een (on)bekende donor).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht